Inzet

Om een G voor jouw inzet te krijgen moet je voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Het is aan de docent om in te schatten in hoeverre je niet aan het onderstaande moet voldoen om een V of een O te krijgen voor je inzet.

  1. Spullen in orde (boek(en), schrift en pen aanwezig).
  2. Huiswerk vrijwel altijd af / afspraken nakomen (toetsen).
  3. Actief meedoen in de les (en verstoort de les ook niet).
  4. Positieve bijdrage in de les.
  5. Volgt instructies van de docent op.

Afgezien van bovenstaande voorwaarden, kunnen er ook vakspecifieke voorwaarden zijn om een O, V of G te krijgen voor je inzet.

© Sumter.info | Powered by Delmar Sumter